Czym jest technologia 4G?

Sieć 4G – jest technologią opartą na sieci radiowej o szybkim przesyle i wielofunkcyjnych punktach nadawczo-odbiorczych. Funkcjonuje w paśmie 1800 MHz a główną cechą odróżniającą 4G ją od technolgoii (3G) jest szybkość transferu pomiędzy urządzeniami.

SpeedTestMobile

Sprawdź swój internet
Pobierz